• 073-14-01-585

SSK Ansökan

Arisone har jobbat med sjuksköterskebemanning sedan år 2000.

SSK Ansökan

Vi söker sjuksköterskor som vill ha en personlig arbetsgivare!

Våra kunder/Vårdgivare

Sjukhus, kommuner, primärvård och privata vårdentreprenörer

Våra sjuksköterskor

Våra sjuksköterskor har ofta ett annat jobb i botten men vill jobba lite extra för att tjäna pengar, men också för att se nya verksamheter och träffa nya kollegor.

Rekrytering

Vi kontroller sjuksköterskans legitimation och eventuella ärenden hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Vi kontrollerar referenser och vi håller en telefonintervju med sjuksköterskan.

Våra kunder/Vårdgivare

Sjukhus, kommuner, primärvård och privata vårdentreprenörer

Anställningsform

Anställningen är visstidsanställning (timanställning). Sjuksköterskan kan ha annat jobb eller jobba för andra bolag men ändå finnas med i Arisones nätverk och få erbjudande om uppdrag.

Ordinarie sjuksköterskeuppgifter.

Sjuksköterskan kan alltid förhöra sig hos Uppdragsgivaren om t.ex. speciell medicinteknisk utrustning, journal program som används osv, innan sjuksköterskan antar uppdraget.

Introduktion

De flesta bemanningssköterskor behöver sällan eller sparsam introduktion. Det är dock individuellt från sjuksköterska till sjuksköterska och från uppdrag till uppdrag. Introduktion brukar vara, från några timmar till någon dags introduktion. Introduktion ersätts.

Nurse #

Varje sjuksköterska erhåller ett Nurse # som identifierar sjuksköterskan i systemet.

Uppdragens geografiska närhet

Sjuksköterskan avgör själv vad som är geografisk närhet och väljer själva vilka orter de kan tänka sig att arbeta i.

Lön

Vi utbetalar en bra lön. Utbetalning sker varje tisdag för inarbetad vecka. Lönerapporten mailas till Arisone, senast 24.00 söndagar för utbetalning på tisdagar.

Alkohol och droger

Alkohol, droger och läkemedel som påverkar omdömet, får ej brukas under arbetstid eller i direkt anslutning till ett arbetspass’ start. Vi respekterar att våra Kunder har rökfria arbetsplatser och bemanningssjuksköterskan förväntas också respektera detta.

Ansvarsförsäkring

Arisone har tecknat ansvarsförsäkring för sina sjuksköterskor i Sverige.