• 073-14-01-585

Specialistsjuksköterska

Arisone har jobbat med sjuksköterskebemanning sedan år 2000.

Om Specialistsjuksköterska

I Sverige är titeln specialistsjuksköterska skyddad och får endast användas av den som har svensk legitimation som sjuksköterska och som fått ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger endast sådant tillstånd till den som kan uppvisa examensbevis från någon de 12 specialistutbildningarna.

Specialistsjuksköterskan har fördjupade kunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument med inriktning mot ett specifikt vårdområde. Specialistsjuksköterskan ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställa en god kvalitet i omvårdnaden samt arbetar för att vården är säker.

Inom många av vårdens områden krävs idag att några eller samtliga sjuksköterskor har en specialistsjuksköterskeexamen.


Den grundutbildade sjuksköterskan kan studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 högskolepoäng) med inriktning mot 12 olika områden:

 • Ambulanssjukvård
 • Anestesi
 • Distriktssköterska
 • Intensivvård
 • Medicin
 • Kirurgi
 • Onkologi
 • Operation
 • Psykiatri
 • Äldrevård
 • Öppen hälso- och sjukvård för barn
 • Den tolfte inriktningen är öppen och beslutas av varje enskilt lärosäte.

KOMMA I KONTAKT