• 073-14-01-585

Om Arisone

Arisone har jobbat med sjuksköterskebemanning sedan år 2000.

Om Arisone

Arisone har jobbat med sjuksköterskebemanning sedan år 2000. Grundaren, Anna Nadmyr är sjuksköterska, och har själv jobbat inom sjuksköterskebemanning i många år.

Arisones mission/uppdrag är att utveckla en förtroendefull relation, både till våra kunder och till vår personal.
Trygghet är en byggsten i en förtroendefull relation. Vi vet att respekt, tillgänglighet och kompetens är ingredienser som skapar trygghet. Vårt uppdrag är att erbjuda trygghet och bygga en förtroendefull relation tillsammans med dig.

Våra sjuksköterskor

Vi har en mångfald av sjuksköterskor. Vårt nätverk av sjuksköterskor sträcker sig över både ”tid och rum”. Varje sjuksköterska är unik, hennes/hans kompetens har formats, inte bara från medicinsk erfarenhet utan från mötet med människor i behov av hjälp, både i glädje och sorg.

Samtliga sjuksköterskor kontrolleras hos Socialstyrelsen och IVO. Vi kollar referenser och har en eller flera personliga intervjuer. De flesta sjuksköterskorna har fast jobb men vill jobba extra och se andra verksamheter. Men vi har även sjuksköterskor som uteslutande väljer bemanningsbranschen.

Övrig personal

Vårt nätverk stannar inte vid sjuksköterskor utan vi har även kompetens inom andra verksamheter.Ring oss, så hjälper vi dig att hitta rätt kompetens.

Våra kunder – vårdgivare

Vi har genom åren bemannat från Svealand och söderut. Våra kunder är Kommun, Region, Landsting, Primärvård och Privat entreprenad med behov att bemanna med sjuksköterskor. Det är ”spridda skurar” var behovet funnits, men vi är flexibla och följer behovet. När du behöver hjälp att bemanna, då erbjuder vi lämplig kandidat.

Bokning av sjuksköterska/personal

Vi har en enkel process när du är intresserad av att hyra in sjuksköterska eller annan personal. Du ringer oss på 073-1401585 eller mailar på arisonelogin@arisone.eu. Vi söker lämplig kandidat, kontaktar henne/honom och tillfrågar om det aktuella uppdraget. Därefter återkopplar vi till dig och sammankopplar dig med kandidaten, så att du kan försäkra dig om att denne möter dina förväntningar. Det personliga mötet är alltid viktigast. En förfrågan är inte bindande. Du kan kontakta oss förutsättningslöst för att få information om oss, hur det fungerar, eller är du kanske bara intresserad av att veta vad det kostar. Ring oss så hjälper vi dig. 073-1401585

KOMMA I KONTAKT